ELS AMBIENTS

Els ambients, són espais d’autoaprenentatge. És a dir, a cada espai (aula) hi haurà unes propostes per tal de que els nens/nenes investiguin allò que se’ls hi ofereix. L’infant és el principal agent del seu aprenentatge ja que fa els seus propis descobriments mitjançant la pràctica i interioritzant així els nous coneixements. Es tracta d’un aprenentatge significatiu. Cada nen ho fa des del seu procés individual, al seu ritme i sense imposicions.


S’entén l’infant com una persona competent en tots els sentits: capaç de pensar, observar, participar, decidir, rebutjar i fer propostes, que pot establir vincles afectius i relacions diverses i que pot arribar a ser autònom. Per això, s’ha de partir del respecte, de l’observació, de la mirada, de l’escolta... Intentant interferir el mínim en les seves actuacions, però facilitant els materials i espais necessaris pel desenvolupament de l’infant perquè per ell mateix pugui anar avançant en el seu creixement. Per això hem de vetllar perquè els infants se sentin segurs, confiats i equilibrats en l’espai i, els hi hem d’assegurar una atenció el més individualitzada possible respectant el ritme de cada infant, ja que cada nen/a és únic. D’aquesta manera aniran trobant respostes a les seves necessitats autèntiques lligades al seu desenvolupament, sense accelerar els processos.

Cap comentari:

Publica un comentari