LA NOSTRA LLAR


EDUQUEM DELS 4 ALS 36 MESOS
Conscients del paper de l’escola en aquesta etapa, dirigim el nostre treball a  aconseguir un adequat desenvolupament  físic, afectiu, intel·lectual  i social dels nens i afavorir i potenciar el seu desenvolupament integral.El desenvolupament de qualsevol infant es fa sempre tenint en compte l'entorn que l'envolta i la col·lectivitat en la qual viu, però qui juga el paper més important és la família. Per tant l'escola bressol mai serà un substitut d’aquesta, sinó un complement del cercle família.

EL NOSTRE EQUIP

Els educadors de la nostra llar d’infants tenim un profund respecte per la família i entenem que és el pilar bàsic de l’educació.Educar els més petits és alhora la tasca més bonica i més difícil que hi ha. Volem ajudar els pares i col·laborar amb ells en l’educació dels seus fills. Volem ser un complement i un suport per a vosaltres en la labor educativa que feu amb els vostres fills.

EL PROCÉS D’ADAPTACIÓ
La llar d’infants és un lloc on els nens i nenes comparteixen i viuen experiències de tipus social que els permeten relacionar-se amb iguals i adults que no siguin de l’entorn familiar.
Per a molts dels nens i nenes, l’assistència a l’escola bressol suposa la primera sortida de l’àmbit familiar i per tant, un allunyament dels models de referència. Els exigeix un esforç d’adaptació a uns espais, ritmes, rutines, companys i adults amb els quals haurà d’establir relacions. Però al mateix temps, la llar suposa una oportunitat per créixer i madurar, per afirmar-se en la seva pròpia identitat i iniciar d’aquesta manera, el coneixement i l’adaptació al món exterior.
El nen i la nena han de ser capaç d’assimilar els canvis que suposa aquesta nova etapa en la seva vida quotidiana. 
El període d’adaptació és el camí o procés mitjançant el qual el nen i la nena van elaborant des del punt de vista dels sentiments, la pèrdua i el guany que li suposa la separació, fins a arribar voluntàriament a una acceptació interna de la mateixa.
Per això, cal preveure que tots necessiten un període d’adaptació; tenint en compte que serà diferent per a cada nen i nena, tant pel que fa a la durada com a la manera de viure’l.
Cal entre altres coses, temps. No tots els nens són iguals, per tant l’adaptació també serà diferent. Hem d’evitar comparacions, ja que això no beneficiaria a ningú i menys als propis nens.
L’adaptació és un procés que considerem fonamental. S’ha de valorar qualitativament i mai quantitativament. No existeix un temps o una data límit. Cada infant segueix el seu ritme i té les seves pròpies necessitats.


Alguns aspectes que ens poden ajudar a fer més amè el procés d’adaptació són:
• Mostrar-se comprensius davant les possibles reaccions de l’infant.
• Transmetre’ls seguretat i confiança.
• Ser molt puntuals en l’arribada i la sortida.
• Fer-lo sentir gran i important pel fet d’anar a l’escola.
• No posar temps a l’adaptació. 
• No allargar excessivament els comiats, i mostrar la màxima puntualitat.
• No enganyar els infants. Acomiadar-se cada dia amb normalitat i recordar-los que més tard els vindreu a buscar.
 

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU
El nostre projecte educatiu tracta d'integrar les metodologies més tradicionals amb els coneixements de la psicopedagogia moderna.
És per això que els APRENENTATGES PRIMERENCS tenen com a principal finalitat ser una eina per aconseguir un creixement harmònic i integral de l' infant oferint-li totes les oportunitats possibles per desenvolupar i potenciar les seves habilitats emocionals,  cognitives, físiques i intel·lectuals durant els primers anys de vida.
Atenent a la programació curricular de l'educació infantil, els nostres objectius són:
·Promoure la felicitat del nen fent que se senti estimat.
·Estimular el desenvolupament harmònic del nen i totes les seves capacitats físiques, intel·lectuals, afectives i socials.
·Oferir a l' infant la primera experiència de socialització fora de la família.
·Promoure l'autonomia personal i fer-li adquirir seguretat afectiva i emocional.
·Treballar sobre la base d'una metodologia integradora que respecti les diferències individuals i ajudi a acceptar-les.
·Desenvolupar la capacitat d'observar, explorar i experimentar amb els elements naturals i socials de l'entorn i de respecte al medi ambient.
·Desenvolupar hàbits saludables pel que fa a l'alimentació, repòs i la higiene.
·Aconseguir un domini psicomotor ajustat al moment evolutiu del nen.
·Estimular l'actitud positiva davant les dificultats.
·Desenvolupar la utilització del llenguatge corporal com a mitjà d'expressió i comunicació.
·Afavorir l'orientació i el coneixement de nocions espaciotemporals amb relació al cos, als objectes i a les activitats quotidianes.
·Introduir l'alumne en el món de l'anglès i de la música.
 
·Compartir l'educació de l' infant amb la família, en el marc d'una relació d'intercanvi de criteris i experiències


És durant els primers anys de vida quan s’han de potenciar les facultats cerebrals mitjançant una estimulació adequada que permeti establir el màxim de coneixements posteriors.
Des que és molt petit, cal anar envoltant el nen d'informació divertida, atractiva i també estimulant.
 
PANERA DELS TRESORS
Iniciem el treball amb aquest material quan el nen ja és capaç de mantenir-se assegut, però que encara no està capacitat per desplaçar-se d’un lloc a un altre de forma autònoma o quan està començant a fer-ho.
La panera dels tresors tracta d’estimular els cinc sentits del nen: tacte, olfacte, gust, oïda i vista. No es tracta de joguines que es puguin comprar a grans magatzems, sinó que conté un conjunt d’objectes d’ús comú triats amb molta cura per estimular sensorialment a l’infant.
Es una proposta de joc on el nen ha d’explorar, manipular i descobrir per sí mateix, és per això que l’educadora es manté al marge sense intervenir al joc però a prop per poder donar resposta als infants.


NATACIÓ
L’escola proposa, als nens de P2, poder iniciar l’activitat de natació, com a extraescolar.
Des del nostre punt de vista, la natació aporta molts beneficis tan físics, socials i psicològics al nen. Tot i que és voluntària, en l’aspecte social, el contacte amb altres nens, promou la socialització. En l’àmbit psicològic estimula la confiança i la seguretat en el nen; augmenta l’autoestima i afavoreix la seva independència i autonomia.
Es pretén la familiaritzar l’infant amb l’element líquid, sense marcar fites determinades sobre l’autonomia. Es dóna més importància al descobriment del propi cos i a les seves habilitats. 
 
La natació en aquestes edats aporta al nen un important desenvolupament psicomotor, adquirint una major coordinació motriu, a més de facilitar moviments i experiències motrius que l’ajuden adquirir un augment del repertori motor, ajuda enfortir el sistema cardiotoràcic, també cal destacar la regulació del to muscular, molt important per l’equilibri i el moviment.
La natació per a infants és un dels millors mètodes d’estimulació, ja que en un ambient de joc i de plaer, aquesta aporta beneficis importants sobre l’infant degut als components físics (aigua, moviment, calor) que conté aquesta activitat.

JOC HEURÍSTIC
El joc heurístic està destinat a infants de 12 a 24 mesos, com a continuació de la panera dels tresors. És un joc que agrada molt als infants perquè els provoca explorar, crear, inventar, imaginar coses a fer amb tot aquell material inespecífic que se’ls proporciona.
Aquest joc contribueix a estructurar el pensament, el llenguatge, la relació personal i les accions dels infants. Es desenvolupa en dues fases: la primera es tracta d’un joc lliure d’exploració de tot el material proporcionat, i la segona es tracta d’una part més dirigida per l’adult que és el moment de recollir el material i classificar-lo.
És una activitat en la qual s'aprofita la curiositat del nen com un nou tipus d'aprenentatge. Es proposa que el nen descobreixi coses que no siguin joguines, com ara trossos de roba, capses buides, agulles d'estendre, rodets de fotos, etc. És a dir, amb aquest material l'infant experimenta lliurement diferents sensacions: si l'objecte és suau, raspós, tou, dur, si sona, si no sona, si roda, si es pot apilar... El que es busca és facilitar la necessitat natural de l'infant d'exploració i coneixement de les propietats i possibilitats dels objectes.
A l’estona de joc, no es treuen tots els objectes que tenim, escollim 3, 4 o 5 diferents com a màxim i els posem a l’abast dels nens. Mitjançant aquest joc podem obtenir una visió global del grup classe i, els infants: fan un gran pas en l’estructuració del seu pensament, augmenten la capacitat de comprensió verbal, concentren la seva atenció i juguen al seu ritme de forma autònoma.


JOC SIMBÒLIC - RACONS
El nen imita el que fa l'adult. Si es posa al seu abast una cuina, el nen o la nena farà veure que cuina i repetirà algunes paraules que ha sentit a la mare o al pare mentre preparava el sopar. També li donem, cotxes, nines… amb tots els elements imprescindibles. Aquí la mestra no dirigeix el joc, és una més dins el joc.

TITELLES I CONTES
En aquesta edat és molt difícil aconseguir l'atenció del nen i, precisament per això, quan expliquem un conte ens ajudem amb titelles i fent canvis de veu.
També, perquè es vagi relacionant amb els contes, els en deixem uns quants durant uns minuts perquè aprengui a passar els fulls i mirar les imatges. D'aquesta manera es va familiaritzant amb els llibres.


ACTIVITATS MANUALEl propòsit de les activitats manuals és que el nen o la nena conegui les diferents tècniques d'expressió plàstica: gomets, pintura, plastilina… per tal d'afavorir el desenvolupament de la motricitat fina (pràctica de la pinça) i la coordinació oculomanual. Sempre s'intenta que les activitats manuals tinguin relació amb l'estació de l'any o bé amb festes tradicionals: castanyada, Nadal, carnestoltes…
JOCS DE CONSTRUCCIÓ
Permeten practicar la motricitat fina i aprendre a encaixar unes coses amb les altres. S'ha de tenir en compte que en aquesta edat l'infant ha de practicar aquest tipus de joc amb l'ajuda d'un adult.

HÀBITS SALUDABLES
L'escola participa en el projecte dels hàbits saludables, a la llar d’infants també hi participem amb un esmorzar saludable un cop a la setmana. A partir de l’any, una alimentació adequada, i fins als tres es basa en una proposa alimentària variada, suficient, equilibrada i individualitzada, per tal d’assegurar un creixement i desenvolupament òptims.
En el berenar i/o esmorzar de mig matí, cal que els aliments i les preparacions s’adeqüin a l’edat de l’infant, i es doni preferència a preparacions de fruita fresca, iogurts i/o pa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada